Premazi i građevinarstvo

Nudimo rešenja za proizvođače premaznih sredstava, boja, građevinskih materijala, podnih sistema i livenih poliuretanskih elastomera u vidu tehničke usluge i zaliha iz našeg sveobuhvatnog portfelja pigmenata, veziva, punila, biocidnih preparata i aditiva.

Naši kupci mogu računati na iskusan prodajni tim koji će se pobrinuti za njihove individualne potrebe. Takođe povećavamo i vrednost saradnje kroz naš laboratorijski servis.

Veziva i učvršćivači

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

BAYHYDROL®

Veziva za 1k i 2k PU WB premaze

BAYHYDUR®

Očvršćivači za PU WB premaze

DESMODUR®

Očvršćivač za PU SB premaze

DESMODUR® E

Moisture curing veziva za premaze i lepkove

DESMOPHEN®

Vodorastvorni polimeri za lepkove

DISPERCOLL® C

Polioli za 2k poliuretanske premaze

PERGUT®

Veziva na bazi hlor kaučuka

DOMALKYD®

Alkidne smole

DOMALKYD® W

Vodorastvorne akrilne smole

DOMEMUL®

Vodorastvorne akrilne smole

DOMACRYL®

Akrilni polioli za 2k PU premaze

VEOPUR®

Polioli na bazi ricinusovog ulja za podne sisteme

VEOPOL®, VEOLIN®

Biljna ulja i njihove modifikacije

NEOCRYL XK

Akrilna veziva za 1K WB premaze

NEOREZ R

Veziva za 1K i 2K PU WB premaze

URADIL

Veziva za 1K alkidne WB premaze

URALAC

Veziva za 2K PU SB premaze

CASTOR OIL

Ricinusovo ulje za 2K PU

LINSED OILS

Lanena ulja, kuvana, rafinisana i obična

TUNG OIL

Tungovo ulje

Biocidi

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

PREVENTOL® D line

očuvanje boje na vodenoj bazi u konzervama (In Can),
očuvanje proizvoda kućne hemije

PREVENTOL® A line

Impregnacija materijala (film zaštita)

PREVENTOL® RI line

Sanacija površina

PREVENTOL® MP line

Zaštita drveta

PREVENTOL® HS/TX line

Insekticidi

PREVENTOL® O line

Sredstvo za dezinfekciju

PREVENTOL® P line

Konzervans za proizvode kućne hemije

Koloranti

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

LEVANYL®

Organski koloranti

LEVANOX®

Neorganski koloranti

Organski pigmenti

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

VERSAL®

Organski praškasti pigmenti

OSTATON®

Bojila za drvo

RYLUX®

Optički izbeljivač

Aditivi

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

PERAMIN® SMF

Superplastifikator u prahu (melaminske smole), za izravnavanje materijalaa i maltera

PERAMIN® DEFOAM

Sredstva protiv pene, mešavina hidrofobnih estera za ravnanje i fugovanje

PERAMIN® CONPAC

PCE plastifikator, superplastifikator u prahu (polikarboksilatne etar) izravnavanje materijalaa i maltera

PERAMIN® AXL

Akcelerator za samorazlivajuća jedinjenja

PERAMIN® SRA

Redukovanje skupljanja

PU elastomeri

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

BAYTEC®

Poliol

DESMODUR®

Očvršćivač – prepolimer na bazi izocijanata

CATALIST

Katalizatori

ADDITIVES

Aditivi za PU elastomere

Punila

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

INCOMP®

Mineralni prah za SB i WB dekorativne i industrijske boje

BARYTE BB

Prirodni barijum sulfat za SB i WB dekorativne i industrijske boje

Ostalo

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

FINMA-SORB

Molekularna sita

Zn DUST

Zinc dust

NOVARES®

Inden-kumaron smole

ASIL®

Zasićena silika, reolosški aditiv za lepkove

NITROCELLULOSE E

Vezivo za nitrocelulozne premaze

PIGMENTAN

Antikorozivni pigment

Za preuzimanje