IMERYS

Aditivi

Proizvod

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ

PERAMIN® SMF

Superplastifikator u prahu (melaminske smole), za izravnavanje materijalaa i maltera

IMERYS

PERAMIN® DEFOAM

Sredstva protiv pene, mešavina hidrofobnih estera za ravnanje i fugovanje

IMERYS

PERAMIN® CONPAC

PCE plastifikator, superplastifikator u prahu (polikarboksilatne etar) izravnavanje materijalaa i maltera

IMERYS

PERAMIN® AXL

Akcelerator za samorazlivajuća jedinjenja

IMERYS

PERAMIN® SRA

Redukovanje skupljanja

IMERYS