Xyron®

Inženjerske smole Xyron® (modifikovani polifenilin eter ili mPPE) sastoje se od mPPE zajedno sa polistirenom (PS), poliamidom (PA), polipropilenom (PP), polifenilin sulfidom (PPS) ili drugim polimernim materijalima.

Osnovna svojstva & karakteristike

 • Izvanredan opseg otpornosti na toplotu (80-2200C)
 • Nisko skupljanje kalupa, odlična stabilnost dimenzija
 • Vrste sa odličnom hidrolitičkom stabilnošću, smanjenom absorpcijom vode, otpornošću na vruću vodu
 • Niska specifična težina
 • Velika otpornost na kiseline i alkalije
 • Odlična električna svojstva
 • Korišćenje usporivača gorenja bez halogena (V-0 do HB)
 • Vrhunski stepeni obradivosti
 • Ojačani stepeni za strukturne primene

Primena & industrije

Xyron ima širok spektar primena koji uključuju električne utičnice/prekidače, komponente za kutije sa osiguračima, mlaznice, kućišta baterija, medicinske uređaje, razvodne kutije, konektore za solar/PV, haube za motore, motociklističke oplate i relejni blok.

 • PV Razvodna kutija
 • Konektori
 • Bubanj štampača, delovi baterije
 • Poklopci vanbrodskog motora
 • Relejna kutija
 • Kutija za Ni-MH baterije
 • I još mnogo toga

Prerada

Modifikovana PPE ima najmanju apsorpciju vlage od bilo koje inženjerske plastike i pokazuje odličnu otpornost na hidrolizu. Za primene gde je izgled površine kritičan, uvek obavezno prethodno osušite materijal. Kada se koristi PPE/PA vrsta, predsušenje je posebno važno zbog visokih svojstava upijanja vlage PA. Temperatura sušenja varira u zavisnosti od vrste i uglavnom je između 80 – 110°C tokom 2 – 4 sata. Uslovi obrade još više zavise od sastava vrste materijala.