Tenac TM

Asahi KASEI je jedini proizvođač homopolimera (TENAC TM) i kopolimera (TENAC-C TM) poliacetala (POM) i sposoban je da pruži širok spektar inženjerske termoplastike sa uravnoteženim kombinacijama svojstava potrebnih za inženjersku plastiku, uz lako oblikovanje tokom opsega uslova koji se generalno koriste za poliacetalne smole.

Osnovna svojstva & karakteristike

 • Snaga i krutost
 • Osetljivost
 • Otpornost na puzanje
 • Otpornost na zamor materijala
 • Karakteristike trenja, abrazije i habanja
 • Dimenzionalna stabilnost
 • Otpornost na ulja i organske rastvarače
 • Električna svojstva
 • Dobre performanse na niskim temperaturama

Primena & industrije

Glavne primene TENAC TM i TENAC-C TM uključuju aplikacije za štampače (zupčanici, ležajevi), pogon hard diska (unutrašnji deo), kao i za automobile (zupčanici, unutrašnji deo).

 • Zupčanik motora brisača
 • Zupčanik pogona brave vrata
 • Dugme za zakopčavanje sigurnosnog pojasa
 • FPM (modul pumpe za gorivo)
 • Mehanički delovi štampača
 • Mreža za zaštitu zvučnika
 • Nosač štitnika za sunce
 • I još mnogo toga

Prerada

U normalnim okolnostima, POM se može preraditi bez sušenja, ali vlažna sirovina mora biti osušena. Temperatura sušenja je iznad 800C, vreme je iznad 2-4 sata.

Izbegavajte temperature smole i vreme zadržavanja cilindra koje mogu prouzrokovati raspadanje smole. Sledeća ograničenja su opšti vodič; temperatura i vreme zadržavanja mogu biti niži za određene radne uslove.

 • Optimalna temperatura smole: 190 – 210°C (maksimalna: 230°C)
 • Maksimalno vreme zadržavanja cilindra za neojačane neobojene smole:
  50 min. na 190°C
  40 min. na 200°C
  30 min. na 210°C

Preporučena temperatura kalupa je 60 – 80°C.